GYIG OpenIR

Browse/Search Results:  1-2 of 2 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
青藏高原义敦岩浆弧前寒武系变质岩绿泥石矿物学特征及其地质意义 期刊论文
地球科学与环境学报, 2018, 期号: 1, 页码: 36-48
Authors:  田振东;  冷成彪;  张兴春;  尹崇军;  张伟;  郭剑衡;  田丰
Adobe PDF(2391Kb)  |  Favorite  |  View/Download:249/0  |  Submit date:2019/07/01
矿物学  岩浆弧  绿泥石  电子探针  前寒武系  变质岩  温压条件  青藏高原  
义敦地体变质基底地球化学特征与地质意义 期刊论文
矿物学报, 2018, 期号: 2, 页码: 152-165
Authors:  田振东;  冷成彪;  张兴春;  尹崇军;  张伟;  郭剑衡;  陈利红
Adobe PDF(1348Kb)  |  Favorite  |  View/Download:222/0  |  Submit date:2019/06/19
变质基底  云母片岩  温压条件  恰斯群  义敦地体  川西