GYIG OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 101 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Magnesium isotope fractionation during alkaline brine evaporation and implications for Precambrian seawater chemistry 期刊论文
Chemical Geology, 2021, 卷号: 585, 页码: 120565
Authors:  Pan Zhang;  Kang-Jun Huang;  Chongguang Luo;  Heng Chen;  Zhian Bao;  Hanjie Wen;  Xingliang Zhang
Adobe PDF(2108Kb)  |  Favorite  |  View/Download:30/0  |  Submit date:2021/11/23
Raman quantitative measurement for carbon isotopic composition of CO2: Theory and method 期刊论文
Chemical Geology, 2021, 卷号: 585, 页码: 120570
Authors:  Shuai Cui;  Weiqi Wang;  Chuanbao Cheng;  Ying Yao;  Chaojian Qin;  Qiang Sun
Adobe PDF(3729Kb)  |  Favorite  |  View/Download:18/0  |  Submit date:2021/11/23
Theoretical calculation of position-specific carbon and hydrogen isotope equilibriums in butane isomers 期刊论文
Chemical Geology, 2021, 卷号: 561, 页码: 120031
Authors:  Qi Liu;  Xinya Yin;  Yining Zhang;  Maxime Julien;  Naizhong Zhang;  Alexis Gilbert;  Naohiro Yoshida;  Yun Liu
Adobe PDF(2256Kb)  |  Favorite  |  View/Download:8/0  |  Submit date:2022/03/02
Lithium and its isotopes behavior during incipient weathering of granite in the eastern Tibetan Plateau, China 期刊论文
Chemical Geology, 2021, 卷号: 559, 页码: 119969
Authors:  Jun-Wen Zhang;  Zhi-Qi Zhao;  Ya-Ni Yan;  Li-Feng Cui;  Qi-Lian Wang;  Jun-Lun Meng;  Xiao-Dong Li;  Cong-Qiang Liu
Adobe PDF(5366Kb)  |  Favorite  |  View/Download:13/0  |  Submit date:2022/03/09
Precise U–Pb dating of grandite garnets by LA-ICP-MS: Assessing ablation behaviors under matrix-matched and non-matrix-matched conditions and applications to various skarn deposits 期刊论文
Chemical Geology, 2021, 卷号: 572, 页码: 120198
Authors:  Ying-Hua Chen;  Rui-Zhong Hu;  Ting-Guang Lan;  Hong Wang;  Yan-Wen Tang;  Yue-Heng Yang;  Zhen-Dong Tian;  Thomas Ulrich
Adobe PDF(22247Kb)  |  Favorite  |  View/Download:20/0  |  Submit date:2022/02/17
Molybdenum isotopic evidence for anoxic marine conditions during the end-Permian mass extinction 期刊论文
Chemical Geology, 2021, 卷号: 575, 页码: 120259
Authors:  Yuxu Zhang;  Hanjie Wen;  Chuanwei Zhu;  Haifeng Fan;  Jiafei Xiao;  Jing Wen
Adobe PDF(2913Kb)  |  Favorite  |  View/Download:28/0  |  Submit date:2021/12/29
Mercury and sulfur isotopic composition of sulfides from sediment-hosted lead-zinc deposits in Lanping basin, Southwestern China 期刊论文
Chemical Geology, 2021, 卷号: 559, 页码: 119910
Authors:  Yue-Fu Liu;  Hua-Wen Qi;  Xian-Wu Bi;  Rui-Zhong Hu;  Lin-Kun Qi;  Run-Sheng Yin;  Yong-Yong Tang
Adobe PDF(15662Kb)  |  Favorite  |  View/Download:18/0  |  Submit date:2022/03/09
Facet-specific reactivity of hematite nanocrystals during Fe(II)-catalyzed recrystallization 期刊论文
Chemical Geology, 2021, 卷号: 583, 页码: 120460
Authors:  Fei Wu;  Jian Hu;  Jimei Zhou;  Yuhui Liu;  Shengqiao Long;  Yingheng Fei;  Chengshuai Liu
Adobe PDF(3774Kb)  |  Favorite  |  View/Download:23/0  |  Submit date:2021/11/25
Precise analysis of antimony isotopic composition in geochemical materials by MC-ICP-MS 期刊论文
Chemical Geology, 2021, 卷号: 582, 页码: 120459
Authors:  Guangyi Sun;  Yunjie Wu;  Xinbin Feng;  Xian Wu;  Xinyu Li;  Qianwen Deng;  Feiyue Wang;  Xuewu Fu
Adobe PDF(2391Kb)  |  Favorite  |  View/Download:26/0  |  Submit date:2021/11/25
Fe(II)-induced transformation of iron minerals in soil ferromanganese nodules 期刊论文
Chemical Geology, 2021, 卷号: 559, 页码: 119901
Authors:  Chengshuai Liu;  Michael S. Massey;  Drew E. Latta;  Yafei Xia;  Fangbai Li;  Ting Gao;  Jian Hu
Adobe PDF(3340Kb)  |  Favorite  |  View/Download:16/0  |  Submit date:2022/03/09