GYIG OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 146 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Exogenous selenium (cadmium) inhibits the absorption and transportation of cadmium (selenium) in rice 期刊论文
Environmental Pollution, 2021, 页码: 115829
Authors:  Yongkun Guo;  Kang Mao;  Haorui Cao;  Waqar Ali;  Da Lei;  Dongye Teng;  Chuanyu Chang;  Xuefeng Yang;  Qi Yang;  Nabeel Khan Niazi;  Xinbin Feng;  Hua Zhang
Adobe PDF(2768Kb)  |  Favorite  |  View/Download:41/0  |  Submit date:2021/04/23
Using Zn isotopes to trace Zn sources and migration pathways in paddy soils around mining area 期刊论文
Environmental Pollution, 2020, 卷号: 267, 页码: 115616
Authors:  Yuhui Liu;  Ting Gao;  Yafei Xia;  Zhengrong Wang;  Chengshuai Liu;  Shehong Li;  Qiqi Wu;  Meng Qi;  Yiwen Lv
Adobe PDF(3077Kb)  |  Favorite  |  View/Download:7/0  |  Submit date:2021/05/06
Evaluating the meteorological normalized PM2.5 trend (2014–2019) in the “2+26” region of China using an ensemble learning technique 期刊论文
Environmental Pollution, 2020, 卷号: 266, 页码: 115346
Authors:  Linglu Qu;  Shijie Liu;  Linlin Ma;  Zhongzhi Zhang;  Jinhong Du;  Yunhong Zhou;  Fan Meng
Adobe PDF(2981Kb)  |  Favorite  |  View/Download:6/0  |  Submit date:2021/05/07
Determining rainwater chemistry to reveal alkaline rain trend in Southwest China: Evidence from a frequent-rainy karst area with extensive agricultural production 期刊论文
Environmental Pollution, 2020, 卷号: 266, 页码: 115166
Authors:  Jie Zeng;  Fu-Jun Yue;  Si-Liang Li;  Zhong-Jun Wang;  Qixin Wu;  Cai-Qing Qin;  Ze-Long Yan
Adobe PDF(2386Kb)  |  Favorite  |  View/Download:6/0  |  Submit date:2021/05/08
The driving factors of mercury storage in the Tibetan grassland soils underlain by permafrost 期刊论文
Environmental Pollution, 2020, 卷号: 265, 页码: 115079
Authors:  Jing Gu;  Qiaotong Pang;  Jinzhi Ding;  Runsheng Yin;  Yuanhe Yang;  Yanxu Zhang
Adobe PDF(2387Kb)  |  Favorite  |  View/Download:19/0  |  Submit date:2021/05/12
Energy and environmental impact assessment of a passive remediation bioreactor for antimony-rich mine drainage 期刊论文
Environmental Science and Pollution Research, 2020, 卷号: 27, 期号: 28, 页码: 35040-35050
Authors:  Xiaoyu Wang;  Zengping Ning;  Weimin Sun;  Huaqing Liu;  Baoqin Li
Adobe PDF(1322Kb)  |  Favorite  |  View/Download:28/0  |  Submit date:2021/05/13
Dietary exposure assessment of cadmium, arsenic, and lead in market rice from Sri Lanka 期刊论文
Environmental Science and Pollution Research, 2020, 卷号: 27, 页码: 42704-42712
Authors:  Lin Liu;  Jialiang Han;  Xiaohang Xu;  Zhidong Xu;  Kasun S. Abeysinghe;  Anjana J. Atapattu;  P. Mangala C. S. De Silva;  Qinhui Lu;  Guangle Qiu
Adobe PDF(1326Kb)  |  Favorite  |  View/Download:6/0  |  Submit date:2021/05/06
Internal dynamics of inorganic and methylmercury in a marine fish: Insights from mercury stable isotopes 期刊论文
Environmental Pollution, 2020, 卷号: 267, 页码: 115588
Authors:  Bong Joo Lee;  Sae Yun Kwon;  Runsheng Yin;  Miling Li;  Saebom Jung;  Seung Hyeon Lim;  Ju Hyeon Lee;  Kang Woong Kim;  Kyoung Duck Kim;  Ji Won Jang
Adobe PDF(727Kb)  |  Favorite  |  View/Download:6/0  |  Submit date:2021/05/06
Desert dust as a significant carrier of atmospheric mercury 期刊论文
Environmental Pollution, 2020, 卷号: 267, 页码: 115442
Authors:  Jie Huang;  Shichang Kang;  Runsheng Yin;  Kirpa Ram;  Xinchun Liu;  Hui Lu;  Junming Guo;  Siyu Chen;  Lekhendra Tripathee
Adobe PDF(2622Kb)  |  Favorite  |  View/Download:6/0  |  Submit date:2021/05/06
Occurrence and air-soil exchange of organophosphate flame retardants in the air and soil of Dalian, China 期刊论文
Environmental Pollution, 2020, 卷号: 265, 页码: 114850
Authors:  Yan Wang;  Zhiyuan Li;  Feng Tan;  Yue Xu;  Hongxia Zhao;  Jingwen Chen
Adobe PDF(1655Kb)  |  Favorite  |  View/Download:27/0  |  Submit date:2021/05/11