GYIG OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 60 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Metallogenic mechanism of large manganese deposits from Permian manganese ore belt in western South China Block: New mineralogical and geochemical evidence 期刊论文
Ore Geology Reviews, 2021, 卷号: 132, 页码: 103993
Authors:  Hai Xu;  Junbo Gao;  Ruidong Yang;  Kangning Feng;  Longbo Wang;  Jun Chen
Adobe PDF(23192Kb)  |  Favorite  |  View/Download:51/0  |  Submit date:2022/02/25
DDT, Chlordane, and Hexachlorobenzene in the Air of the Pearl River Delta Revisited: A Tale of Source, History, and Monsoon 期刊论文
Environmental Science and Technology, 2021, 卷号: 55, 期号: 14, 页码: 9740-9749
Authors:  Lele Tian;  Jing Li;  Shizhen Zhao;  Jiao Tang;  Jun Li;  Hai Guo;  Xin Liu;  Guangcai Zhong;  Yue Xu;  Tian Lin;  Xiaopu Lyv;  Duohong Chen;  Kechang Li;  Jin Shen;  Gan Zhang
Adobe PDF(1727Kb)  |  Favorite  |  View/Download:58/0  |  Submit date:2022/02/15
Isotopic compositions of atmospheric total gaseous mercury in 10 Chinese cities and implications for land surface emissions 期刊论文
Atmospheric Chemistry and Physics, 2021, 卷号: 21, 期号: 9, 页码: 6721-6734
Authors:  Xuewu Fu;  Chen Liu;  Hui Zhang;  Yue Xu;  Hui Zhang;  Jun Li;  Xiaopu Lyu;  Gan Zhang;  Hai Guo;  Xun Wang;  Leiming Zhang;  Xinbin Feng
Adobe PDF(4787Kb)  |  Favorite  |  View/Download:40/0  |  Submit date:2022/02/23
Selenium isotope fractionation during adsorption onto montmorillonite and kaolinite 期刊论文
Applied Clay Science, 2021, 卷号: 211, 页码: 106189
Authors:  Wenpo Xu;  Hai-Bo Qin;  Jian-Ming Zhu;  Thomas M. Johnson;  Decan Tan;  Chengshuai Liu;  Yoshio Takahashi
Adobe PDF(2920Kb)  |  Favorite  |  View/Download:47/0  |  Submit date:2021/12/27
Tree species influences soil microbial community diversity but not biomass in a karst forest in southwestern China 期刊论文
Journal of Plant Ecology, 2021, 卷号: 14, 期号: 2, 页码: 280-290
Authors:  Li-Bin Liu;  Yan-Nan Wu;  Qiao-Lian Zhong;  Yin-Ming Guo;  Xin Xu;  Yong Yang;  Hai-Yang Xu;  Jian Ni
Adobe PDF(666Kb)  |  Favorite  |  View/Download:47/0  |  Submit date:2022/02/28
Microscale Investigation into Selenium Distribution and Speciation in Se‐Rich Soils from Enshi, China 期刊论文
Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 2021, 卷号: 106, 期号: 1, 页码: 40-43
Authors:  Hai‑Bo Qin;  Jian‑Ming Zhu;  Decan Tan;  Wen‑Po Xu;  Dong‑Xu Liang;  Yoshio Takahash
Adobe PDF(2090Kb)  |  Favorite  |  View/Download:33/0  |  Submit date:2022/03/17
New titanite U–Pb and molybdenite Re–Os ages for a hydrothermal vein-type Cu deposit in the Lanping Basin, Yunnan, SW China: constraints on regional metallogeny and implications for exploration 期刊论文
Mineralium Deposita, 2021, 卷号: 56, 期号: 3, 页码: 441-456
Authors:  Juan Li;  Lei-Luo Xu;  Xian-Wu Bi;  Yong-Yong Tang;  Xiang-Yuan Sheng;  Hai-Jun Yu;  Gong Liu;  Rui Ma
Adobe PDF(1456Kb)  |  Favorite  |  View/Download:49/0  |  Submit date:2022/03/02
Terrestrial methylmercury bioaccumulation in a pine forest food chain revealed by live nest videography observations and nitrogen isotopes 期刊论文
Environmental Pollution, 2020, 卷号: 263, 页码: 114530
Authors:  Kang Luo;  Zhidong Xu;  Xun Wang;  Rui-Chang Quan;  Zhiyun Lu;  Wenqi Bi;  Hai Zhao;  Guangle Qiu
Adobe PDF(1768Kb)  |  Favorite  |  View/Download:52/0  |  Submit date:2021/09/22
Western Northern Luzon Isotopic Evidence of Transition From Proto-South China Sea to South China Sea Fossil Ridge Subduction 期刊论文
Tectonics, 2020, 卷号: 39, 期号: 2, 页码: e2019TC005639
Authors:  Hai-Quan Liu;  Graciano P. Yumul Jr;  Carla B. Dimalanta;  Karlo Queaño;  Xiao-Ping Xia;  Tou-Ping Peng;  Jiang-Bo Lan;  Yi-Gang Xu;  Yi Yan;  Juan Miguel R. Guotana;  Valerie Shayne Olfindo
Adobe PDF(12082Kb)  |  Favorite  |  View/Download:44/0  |  Submit date:2021/10/28
Sources and ore-forming fluid pathways of carbonate-hosted Pb–Zn deposits in Southwest China: implications of Pb–Zn–S–Cd isotopic compositions 期刊论文
Mineralium Deposita, 2020, 卷号: 55, 期号: 3, 页码: 491-513
Authors:  Chong Xu;  Hong Zhong;  Rui-Zhong Hu;  Han-Jie Wen;  Wei-Guang Zhu;  Zhong-Jie Bai;  Hai-Feng Fan;  Fang-Fang Li;  Ting Zhou
Adobe PDF(6471Kb)  |  Favorite  |  View/Download:56/0  |  Submit date:2021/10/28