GYIG OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 105 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Behaviors of REEs during pedogenetic processes in the karst areas of Southwest China 期刊论文
Journal of Asian Earth Sciences, 2019, 卷号: 185, 页码: 1-18
Authors:  Cheng Chang;  Changshun Song;  Howard Omar Beckford;  Shijie Wang;  Hongbing Ji
Adobe PDF(7542Kb)  |  Favorite  |  View/Download:4/0  |  Submit date:2020/11/20
Weathering Profile  Rare Earth Elements  Leaching  Ce Anomaly  Guizhou  
Genesis of the late Ordovician Kukaazi Pb-Zn deposit in the western Kunlun orogen, NW China: New insights from in-situ trace elemental compositions of base metal sulfides 期刊论文
Journal of Asian Earth Sciences, 2019, 卷号: 184, 页码: 1-13
Authors:  Cheng-Biao Leng;  Wei Wang;  Lin Ye;  Xing-Chun Zhang
Adobe PDF(4452Kb)  |  Favorite  |  View/Download:5/0  |  Submit date:2020/11/23
Minor And Trace Elements  la-icp-ms  base Metal Sulfides  substitution Mechanism  ore Genesis  western Kunlun Orogen  
Origin of the Ediacaran Weng'an and Kaiyang phosphorite deposits in the Nanhua basin, SW China 期刊论文
Journal of Asian Earth Sciences, 2019, 卷号: 182, 页码: 1-24
Authors:  Haiying Yang;  Jiafei Xiao;  Yong Xia;  Zhuojun Xie;  Qinping Tan;  Jianbin Xu;  Haiyan Guo;  Shan He;  Shengwei Wu
Adobe PDF(34417Kb)  |  Favorite  |  View/Download:4/0  |  Submit date:2020/11/27
Phosphorite  apatite  ediacaran  doushantuo Formation  central Guizhou  
Heterogeneous lithospheric mantle beneath the southeastern Tibetan Plateau: Evidence from Cenozoic high-Mg potassic volcanic rocks in the Jinshajiang–Ailaoshan Cenozoic magmatic belt 期刊论文
Journal of Asian Earth Sciences, 2019, 卷号: 180, 页码: 1-18
Authors:  Yue Xu;  Jingjing Zhu;  Ruizhong Hu;  Xianwu Bi;  Hongjun Yu;  Leiluo Xu;  Baohua Liu;  Mingliang Huang;  Xiangyuan Sheng
Adobe PDF(4918Kb)  |  Favorite  |  View/Download:3/0  |  Submit date:2020/11/30
High-mg Potassic Volcanic Rocks  sr-nd-pb-hf Isotope  heterogeneous Lithospheric Mantle  metasomatism  jinshajiang–ailaoshantibetan Plateau  
High water contents of magmas and extensive fluid exsolution during the formation of the Yulong porphyry Cu-Mo deposit, eastern Tibet 期刊论文
Journal of Asian Earth Sciences, 2019, 卷号: 176, 页码: 168-183
Authors:  Ming-Liang Huang;  Xian-Wu Bi;  Jeremy P.Richards;  Rui-Zhong Hu;  Lei-Luo Xu;  Jian-Feng Gao;  Jing-Jing Zhu;  Xing-Chun Zhang
Adobe PDF(19165Kb)  |  Favorite  |  View/Download:6/0  |  Submit date:2020/10/15
Yulong Porphyry Cu-mo Deposit  apatite  titanite  fluid Exsolution  
Rb-Sr isotopic age, S-Pb-Sr isotopic compositions and genesis of the ca. 200 Ma Yunluheba Pb-Zn deposit in NW Guizhou Province, SW China 期刊论文
Journal of Asian Earth Sciences, 2019, 卷号: 185, 页码: 1-15
Authors:  Yong-Yong Tang;  Xian-Wu Bi;  Jia-Xi Zhou;  Feng Liang;  You-Qiang Qi;  Cheng-Biao Leng;  Xing-Chun Zhang;  Hai Zhang
Adobe PDF(2779Kb)  |  Favorite  |  View/Download:8/0  |  Submit date:2020/10/22
Ore Genesis  rb-sr Isotopic Age  s-pb-sr Isotopes  yunluheba Pb-zn Deposit  sichuan-yunnan-guizhou Pb-zn Metallogenic Province, Sw China  
The giant Upper Yangtze Pb-Zn province in SW China: Reviews, new advances and a new genetic model 期刊论文
Journal of Asian Earth Sciences, 2018, 卷号: 154, 页码: 280-315
Authors:  Jia-XiZhou;  Zhen-Zhong Xiang;  Mei-Fu Zhou;  Yue-Xing Feng;  Kai Luo;  Zhi-Long Huang;  Tao Wu
Adobe PDF(9035Kb)  |  Favorite  |  View/Download:93/0  |  Submit date:2019/04/12
Nanosims In Situ s Isotopes  fs La-mc-icpms In Situ Pb Isotopes  bulk C–o–s–zn And Pb–sr Isotopes  the Upper Yangtze Pb–zn metallogenic  provInce, South chIna  
A synthesis of magmatic Ni-Cu-(PGE) sulfide deposits in the similar to 260 Ma Emeishan large igneous province, SW China and northern Vietnam 期刊论文
Journal of Asian Earth Sciences, 2018, 卷号: 154, 页码: 162-186
Authors:  Christina Yan Wang;  Bo Wei;  Mei-Fu Zhou, Dinh Huu Minh, Liang Qi
Adobe PDF(4385Kb)  |  Favorite  |  View/Download:80/0  |  Submit date:2019/04/12
Ni-cu-(Pge) Sulfide Mineralization  mantle Source  crustal Contamination  magma Plumbing System  emeishan Large Igneous Province  
The Late Paleozoic magmatic evolution of the Aqishan-Yamansu belt, Eastern Tianshan: Constraints from geochronology, geochemistry and Sr-Nd-Pb-Hf isotopes of igneous rocks 期刊论文
Journal of Asian Earth Sciences, 2018, 卷号: 153, 页码: 170-192
Authors:  Liandang Zhao;  Huayong Chen;  Li Zhang;  Weifeng Zhang;  Juntao Yang;  Xuelu Yan
Adobe PDF(3907Kb)  |  Favorite  |  View/Download:96/0  |  Submit date:2019/04/12
Aqishan-yamansu Belt  magmatic Evolution  zircon U–pb Dating  sr–nd–pb–hf Isotopes  eastern Tianshan  
Constraints of texture and composition of clinopyroxene phenocrysts of Holocene volcanic rocks on a magmatic plumbing system beneath Tengchong, SW China 期刊论文
Journal of Asian Earth Sciences, 2018, 卷号: 154, 页码: 342-353
Authors:  Jun-Hao Hu;  Xie-Yan Song;  Hai-Long He;  Wen-Qin Zheng;  Song-Yue Yu;  Lie-Meng Chen;  Chun-Kit Lai
Adobe PDF(2798Kb)  |  Favorite  |  View/Download:61/0  |  Submit date:2019/04/12
Tengchong (Yunnan, Sw China)  clinopyroxene Phenocryst  holocene Volcanoes  magma Chamber  thermobarometric Calculations