GYIG OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 15 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Geochemical characteristics and genetic significance of datangpo-type manganese ore deposits during the cryogenian period 期刊论文
Resource Geology, 2019, 卷号: 69, 期号: 3, 页码: 227–248
Authors:  Jiafei Xiao;  Jingyang He;  Haiying Yang;  Chengquan Wu;  Jianbin Xu;  Yantao Li
Adobe PDF(12065Kb)  |  Favorite  |  View/Download:6/0  |  Submit date:2020/09/25
Cryogenian  Datangpo-type Manganese Ore Deposits  Deposit Genesis  Geochemical Characteristics  Metallogenic Model  Northeastern Guizhou  
Contrasting whole-rock and mineral compositions of ore-bearing (Tongchang) and ore-barren (Shilicun) granitic plutons in SW China: Implications for petrogenesis and ore genesis 期刊论文
Lithos, 2019, 卷号: 336–337, 页码: 54-66
Authors:  Lei-Luo Xu;  Xian-Wu Bi;  Rui-Zhong Hu;  Yong-Yong Tang;  Xin-Song Wang;  Ming-Liang Huang;  Ying-Jing Wang;  Rui Ma;  Gong Liu
Adobe PDF(3999Kb)  |  Favorite  |  View/Download:5/0  |  Submit date:2020/09/07
Porphyry Cu ± mo ± au Ores  Granitic Pluton  Petrogenesis  Ore Genesis  Sw China  
Rb-Sr isotopic age, S-Pb-Sr isotopic compositions and genesis of the ca. 200 Ma Yunluheba Pb-Zn deposit in NW Guizhou Province, SW China 期刊论文
Journal of Asian Earth Sciences, 2019, 卷号: 185, 页码: 1-15
Authors:  Yong-Yong Tang;  Xian-Wu Bi;  Jia-Xi Zhou;  Feng Liang;  You-Qiang Qi;  Cheng-Biao Leng;  Xing-Chun Zhang;  Hai Zhang
Adobe PDF(2779Kb)  |  Favorite  |  View/Download:1/0  |  Submit date:2020/10/22
Ore Genesis  rb-sr Isotopic Age  s-pb-sr Isotopes  yunluheba Pb-zn Deposit  sichuan-yunnan-guizhou Pb-zn Metallogenic Province, Sw China  
Genesis of the late Ordovician Kukaazi Pb-Zn deposit in the western Kunlun orogen, NW China: New insights from in-situ trace elemental compositions of base metal sulfides 期刊论文
Journal of Asian Earth Sciences, 2019, 卷号: 184, 页码: 1-13
Authors:  Cheng-Biao Leng;  Wei Wang;  Lin Ye;  Xing-Chun Zhang
Adobe PDF(4452Kb)  |  Favorite  |  View/Download:1/0  |  Submit date:2020/11/23
Minor And Trace Elements  la-icp-ms  base Metal Sulfides  substitution Mechanism  ore Genesis  western Kunlun Orogen  
Geology, geochemistry and ore genesis of the Fule Pb-Zn deposit, Yunnan Province, Southwest China 期刊论文
Acta Petrologica Sinica, 2018, 卷号: 34, 期号: 1, 页码: 194-206
Authors:  GYIG-IR管理员
Adobe PDF(3175Kb)  |  Favorite  |  View/Download:55/0  |  Submit date:2019/04/12
Ore Deposit Geology  Isotope Geochemistry  Sources Of Mineralizing Elements  Ore Genesis  Fule Pb-zn Deposit  South China  
Titanite major and trace element compositions as petrogenetic and metallogenic indicators of Mo ore deposits: Examples from four granite plutons in the southern Yidun arc, SW China 期刊论文
American Mineralogist, 2018, 卷号: 103, 期号: 9, 页码: 1417-1434
Authors:  Li-Chuan Pan;   Rui-Zhong Hu;   Xian-Wu Bi;   Chusi Li;   Xin-Song Wang;   Jing-Jing Zhu
Adobe PDF(9108Kb)  |  Favorite  |  View/Download:44/0  |  Submit date:2019/05/31
Titanite  La-icp-ms  Ree  Oxidation State  Magma Composition  Mo Mineralization  Ore Genesis  From Magmas To Ore Deposits  
U–Pb, Re–Os and Ar–Ar dating of the Linghou polymetallic deposit, Southeastern China: Implications for metallogenesis of the Qingzhou–Hangzhou metallogenic belt 期刊论文
Journal of Asian Earth Sciences, 2017, 卷号: 137, 页码: 163-179
Authors:  Yanwen Tang;  Yuling Xie;  Liang Liu;  Tingguan Lan;  Jianling Yang;  Meffre Sebastien;  Rongchao Yin;  Songsong Liang;  Limin Zhou
Adobe PDF(9904Kb)  |  Favorite  |  View/Download:45/0  |  Submit date:2018/12/06
Qinzhou–hangzhou Metallogenic Belt (Qhmb)  Zircon U–pb Dating  Molybdenite Re–os Dating  Hydrothermal Muscovite Ar–ar Dating  Ore Genesis  
Apatite trace element and halogen compositions as petrogenetic-metallogenic indicators: Examples from four granite plutons in the Sanjiang region, SW China 期刊论文
Lithos, 2016, 卷号: 254, 期号: 1, 页码: 118-130
Authors:  Li-Chuan Pan;  Rui-Zhong Hu;  Xin-Song Wang;  Xian-Wu Bi;  Jing-Jing Zhu;  Chus iLi
Adobe PDF(2729Kb)  |  Favorite  |  View/Download:65/2  |  Submit date:2017/11/08
Apatite  Ree  Halogens Oxidation State  Adakite  Ore Genesis  
The genetic relationship between Habo alkaline intrusion and its surrounding deposits, Yunnan Province, China: geological and S-Pb isotopic evidences 期刊论文
Acta Geochimica, 2016, 卷号: 35, 期号: 4, 页码: 391-407
Authors:  Zhongneng Meng;  Qian Zhang;  Lin Ye;  Yupin Liu;  Jiangbo Lan;  Dapeng Wang
Adobe PDF(3527Kb)  |  Favorite  |  View/Download:43/0  |  Submit date:2018/03/15
The Habo Au And Pb–(Zn) Deposits  Alkaline Intrusion  Ore Genesis  S–pb Isotope Analyses  Source Materials  
Redox states and genesis of magmas associated with intra-continental porphyry Cu–Au mineralization within the Jinshajiang–Red River alkaline igneous belt, SW China 期刊论文
Ore Geology Reviews, 2016, 卷号: 73, 期号: Part 2, 页码: 330-345
Authors:  Leiluo Xu;  Xianwu Bi;  Ruizhong Hu;  Youqiang Qi;  Yongyong Tang;  Xinsong Wang;  Jingjing Zhu
Adobe PDF(4131Kb)  |  Favorite  |  View/Download:24/0  |  Submit date:2019/09/04
Redox States  genesis  ce4 +/ce3 + Ratios Of Zircon  cu–au Ore-bearing And Barren Porphyry Intrusions  jinshajiang–red River Alkaline Igneous Belt