GYIG OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 115 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Buried palaeo-polygonal terrain detected underneath Utopia Planitia on Mars by the Zhurong radar 期刊论文
Nature Astronomy, 2024, 卷号: 8, 期号: 2, 页码: 69–76
Authors:  Lei Zhang;  Chao Li;  Jinhai Zhang;  Bin Zhou;  Yu-Yan Sara Zhao;  Yang Liu;  Kaichang Di;  Ross N. Mitchell;  Juan Li;  Zhigang Zhang;  Lin Chen;  Xiaofeng Liang;  Weijia Sun;  Yike Liu;  Xu Zhao;  Jinlai Hao;  Changyi Xu;  Yikang Zheng;  Yibo Wang;  Xin Wang;  Pan Zhao
Adobe PDF(10804Kb)  |  Favorite  |  View/Download:90/0  |  Submit date:2024/03/26
A review of the Zn-Pb deposits in Sichuan-Yunnan-Guizhou metallogenic region with emphasis on the enrichment mechanism of Ge, Ga, and In 期刊论文
Ore Geology Reviews, 2024, 卷号: 164
Authors:  Yu-Miao Meng;  Xin Zhang;  Xiao-Wen Huang;  Ruizhong Hu;  Xianwu Bi;  Songning Meng;  Lingli Zhou;  Yi Zheng
Adobe PDF(8416Kb)  |  Favorite  |  View/Download:91/0  |  Submit date:2024/03/14
Comprehensive mapping of lunar surface chemistry by adding Chang'e-5 samples with deep learning 期刊论文
Nature Communications, 2023, 卷号: 14
Authors:  Chen Yang;  Xinmei Zhang;  Lorenzo Bruzzone;  Bin Liu;  Dawei Liu;  Xin Ren;  Jon Atli Benediktsson;  Yanchun Liang;  Bo Yang;  Minghao Yin;  Haishi Zhao;  Renchu Guan;  Chunlai Li;  Ziyuan Ouyang
Adobe PDF(8926Kb)  |  Favorite  |  View/Download:106/0  |  Submit date:2024/03/26
Dim Moving Multi-Target Enhancement with Strong Robustness for False Enhancement 期刊论文
Remote Sens. , 15(19), ;, 2023, 卷号: 15, 期号: 19, 页码: 4892
Authors:  Yuke Zhang;  Xin Chen;  Peng Rao;  Liangjie Jia
Adobe PDF(13457Kb)  |  Favorite  |  View/Download:14/0  |  Submit date:2024/04/17
Petrogenesis of Devonian and Permian Pegmatites in the Chinese Altay: Insights into the Closure of the Irtysh-Zaisan Ocean 期刊论文
Minerals, 2023, 卷号: 13, 期号: 9
Authors:  Mengtao Wang;  Xin Zhang
Adobe PDF(4540Kb)  |  Favorite  |  View/Download:17/0  |  Submit date:2024/04/22
Mosses and lichens enhance atmospheric elemental mercury deposition in a subtropical montane forest 期刊论文
Environmental Chemistry, 2023, 卷号: 20, 期号: 3, 页码: 105-113
Authors:  Xin Li;  Xun Wang;  Hui Zhang;  Zhiyun Lu
Adobe PDF(1290Kb)  |  Favorite  |  View/Download:8/0  |  Submit date:2024/05/10
Martian dunes indicative of wind regime shift in line with end of ice age 期刊论文
Nature, 2023, 卷号: 620, 页码: 303–309
Authors:  Jianjun Liu;  Xiaoguang Qin;  Xin Ren;  Xu Wang;  Yong Sun;  Xingguo Zeng;  Haibin Wu;  Zhaopeng Chen;  Zezhou Sun;  Rongqiao Zhang;  Zhengtang Guo;  James W. Head;  Chunlai Li
Adobe PDF(11611Kb)  |  Favorite  |  View/Download:19/0  |  Submit date:2024/05/08
Tracing Sediment Melt Activity in the Sub-Continental Lithosphere: Insights From Zn-Fe Stable Isotopes 期刊论文
Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 2023, 卷号: 128, 期号: 4
Authors:  Ganglan Zhang;  Yongsheng Liu;  Rong Xu;  Frédéric Moynier;  Yangtao Zhu;  Huange Ren;  Xin Jiang;  Ming Li
Adobe PDF(4207Kb)  |  Favorite  |  View/Download:11/0  |  Submit date:2024/06/05
The electrical conductivity of granite: The role of hydrous accessory minerals and the structure water in major minerals 期刊论文
Tectonophysics, 2023, 卷号: 856, 页码: 229857
Authors:  Kui Han;  Xinzhuan Guo;  Xuben Wang;  Junfeng Zhang;  Sinan ¨Ozaydin;  Dewei Li;  Simon Martin Clark
Adobe PDF(8062Kb)  |  Favorite  |  View/Download:20/0  |  Submit date:2024/05/15
Apatite geochemistry as a proxy for porphyry-skarn Cu genesis: a case study from the Sanjiang of SW China 期刊论文
Frontiers in Earth Science, 2023, 卷号: 11
Authors:  Qian Liu;  Li-Chuan Pan;  Xin-Song Wang;  Jun Yan;  Lang-Zhang Xing
Adobe PDF(3526Kb)  |  Favorite  |  View/Download:9/0  |  Submit date:2024/05/14