GYIG OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 35 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Oxidative Dissolution of Sulfide Minerals Tends to Accumulate More Dissolved Heavy Metals in Deep Seawater Environments than in Shallow Seawater Environments 期刊论文
Environmental Science& Technology, 2023, 卷号: 57, 期号: 50, 页码: 21438-21447
Authors:  Siyi Hu;  Chunhui Tao;  Shili Liao;  Yao Guan;  Xuebo Yin;  Chuanwei Zhu;  Jin Liang;  Zhikui Guo
Adobe PDF(5833Kb)  |  Favorite  |  View/Download:21/0  |  Submit date:2024/03/25
Seafloormassivesulfide,Oxidativedissolution,Heavy Metals,Leachingexperiment,Deep-seamining,Galvanicinteraction  
Oxidizing fluids associated with detachment hosted hydrothermal systems: Example from the Suye hydrothermal field on the ultraslow-spreading Southwest Indian Ridge 期刊论文
Geochimica et Cosmochimica Acta, 2022, 卷号: 328, 页码: 19-36
Authors:  Shili Liao;  Chunhui Tao;  John W. Jamieson;  Jia Liu;  Chuanwei Zhu;  Fernando J.A.S. Barriga;  Wei Li;  Jin Liang;  Weifang Yang;  Jianping Zhou;  Xianming Deng;  Junyu Yu
Adobe PDF(4237Kb)  |  Favorite  |  View/Download:223/0  |  Submit date:2023/06/29
Genetic link between the Late Mesozoic granitic magmatism and W mineralization in NE China: Constraints from in-situ U-Pb geochronology and geochemistry of wolframite, and whole-rocks geochemistry ana 期刊论文
Ore Geology Reviews, 2022, 卷号: 144, 页码: 104868
Authors:  Wei Xie;  Qing-Dong Zeng;  Ting-Guang Lan;  Ling-Li Zhou;  Rui-Liang Wang;  Jin-Jian Wu
Adobe PDF(35025Kb)  |  Favorite  |  View/Download:146/0  |  Submit date:2023/05/30
Water enrichment in the mid-ocean ridge by recycling of mantle wedge residue 期刊论文
Earth and Planetary Science Letters, 2022, 卷号: 584, 页码: 117455
Authors:  Jia Liu;  Chunhui Tao;  Jianping Zhou;  Kenji Shimizu;  Wei Li;  Jin Liang;  Shili Liao;  Takeshi Kuritani;  Etienne Deloule;  Takayuki Ushikubo;  Mitsuhiro Nakagawa;  Weifang Yang;  Guoyin Zhang;  Yunlong Liu;  Chuanwei Zhu;  Hao Sun
Adobe PDF(4396Kb)  |  Favorite  |  View/Download:379/0  |  Submit date:2023/06/25
Hydrothermal remobilization of subseafloor sulfide mineralization along mid-ocean ridges contributes to the global oceanic zinc isotopic mass balance 期刊论文
Geochimica et Cosmochimica Acta, 2022, 卷号: 335, 页码: 56-67
Authors:  Shili Liao;  Chunhui Tao;  Hanjie Wen;  Weifang Yang;  Jia Liu;  John W. Jamieson;  Ágata Alveirinho Dias;  Chuanwei Zhu;  Jin Liang;  Wei Li;  Teng Ding;  Xiaohu Li;  Huichao Zhang
Adobe PDF(2690Kb)  |  Favorite  |  View/Download:108/0  |  Submit date:2023/07/03
Late Triassic granitic magmatism and tungsten mineralization in NE China: Geochronological and geochemical constraints from the Tantoushan quartz-wolframite vein-type deposit 期刊论文
Journal of Geochemical Exploration, 2022, 卷号: 241, 页码: 107060
Authors:  Wei Xie;  Qing-Dong Zeng;  Ling-Li Zhou;  Ting-Guang Lan;  Rui-Liang Wang;  Jin-Jian Wu
Adobe PDF(33566Kb)  |  Favorite  |  View/Download:285/0  |  Submit date:2023/06/30
Ore genesis of the Narenwula quartz-vein type W polymetallic deposit in the southern Great Xing'an Range W belt, NE China: Constraints from wolframite geochronology and individual fluid inclusion anal 期刊论文
Ore Geology Reviews, 2022, 卷号: 149, 页码: 105100
Authors:  Wei Xie;  Qing-Dong Zeng;  Liang-Liang Huang;  Ling-Li Zhou;  Hong-Rui Fan;  Jin-Jian Wu;  Rui-Liang Wang;  He-Ping Zhu;  Ting-Guang Lan;  Bo Meng;  Chun-Xiang Han
Adobe PDF(59179Kb)  |  Favorite  |  View/Download:213/0  |  Submit date:2023/06/19
Accumulation of sulfides in the basement of southern Hunan Province, China: Implications for Pb–Zn mineralization related to reduced granitoids 期刊论文
Ore Geology Reviews, 2021, 卷号: 129, 页码: 103939
Authors:  Teng Ding;  Jia Wang;  Tingting Tan;  Dongsheng Ma;  Jianjun Lu;  Rongqing Zhang;  Jin Liang;  Chuanwei Zhu;  Bin Wu
Adobe PDF(32169Kb)  |  Favorite  |  View/Download:179/0  |  Submit date:2022/03/03
Karst ecosystem and environment: Characteristics, evolution processes, and sustainable development 期刊论文
Agriculture, Ecosystems and Environment, 2021, 卷号: 306, 页码: 107173
Authors:  Si-Liang Li;  Cong-Qiang Liu;  Jin-An Chen;  Shi-Jie Wang
Adobe PDF(372Kb)  |  Favorite  |  View/Download:264/0  |  Submit date:2022/03/07
Resource estimation of the sulfide-rich deposits of the Yuhuang-1 hydrothermal field on the ultraslow-spreading Southwest Indian Ridge 期刊论文
Ore Geology Reviews, 2021, 卷号: 134, 页码: 104169
Authors:  Junyu Yu;  Chunhui Tao;  Shili Liao;  Agata ´ Alveirinho Dias;  Jin Liang;  Weifang Yang;  Chuanwei Zhu
Adobe PDF(9105Kb)  |  Favorite  |  View/Download:188/0  |  Submit date:2022/02/16