GYIG OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 264 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Genesis and fluid evolution of the Huangtan Au-Cu deposit in the Kalatag district, Eastern Tianshan, NW China: Constraints from geology, geochronology, fluid inclusions, and H-O-S-Pb isotope geochemis 期刊论文
Ore Geology Reviews, 2021, 卷号: 138, 页码: 104408
Authors:  Bingke Sun;  Banxiao Ruan;  Xinbiao Lv;  Zhihui Dai;  Chen Mao
Adobe PDF(29687Kb)  |  Favorite  |  View/Download:80/0  |  Submit date:2021/11/29
Increasing sulfur and chlorine contents in ore-forming magmas: The key to Pulang porphyry Cu-Au formation, SW China 期刊论文
Ore Geology Reviews, 2021, 卷号: 139, 页码: 104518
Authors:  Dian-Zhong Wang;  Jing-Jing Zhu;  Xian-Wu Bi;  Shan-Ling Fu;  Zhi-Tong Lu;  Lian-Rong Wu;  Ruizhong Hu
Adobe PDF(23189Kb)  |  Favorite  |  View/Download:80/0  |  Submit date:2021/11/24
Cu-Mo infertile granite: Insights from the late cretaceous plutons in the Northern Yidun Terrane, eastern Tibetan Plateau 期刊论文
Ore Geology Reviews, 2021, 卷号: 139, 页码: 104494
Authors:  Li-Chuan Pan;  Rui-Zhong Hu;  Xin-Song Wang;  Xian-Wu Bi;  Jing-Jing Zhu;  Shan-ling Fu;  Jun Yan;  Yong Wang
Adobe PDF(13317Kb)  |  Favorite  |  View/Download:77/0  |  Submit date:2021/11/24
Composition of ore-forming fluids in the Huangshuian carbonatite-related Mo-(REE) deposit: Insights from LA-ICP-MS analyses of fluid inclusions 期刊论文
Ore Geology Reviews, 2021, 卷号: 136, 页码: 104284
Authors:  Wei Zhang;  Hua-Kai Chen;  Jing-Hui Li;  Wei Terry Chen;  Xing-Chun Zhang;  Yan-Wen Tang
Adobe PDF(15215Kb)  |  Favorite  |  View/Download:69/0  |  Submit date:2021/12/29
Saline fluids drive Cu mineralization in Precambrian metasediments: Evidence from the Trans-North China Orogen 期刊论文
Ore Geology Reviews, 2021, 卷号: 139, 页码: 104462
Authors:  Zheng-Jie Qiu;  Hong-Rui Fan;  M. Santosh;  Kui-Feng Yang;  Xiao-Chun Li;  Ting-Guang Lan;  Yan-Wen Tang;  Yong-Xin Pan
Adobe PDF(16224Kb)  |  Favorite  |  View/Download:76/0  |  Submit date:2021/11/24
Lithium and chlorine isotopic constraints on fluid sources and evolution at the Luziyuan distal skarn Zn–Pb–Fe–(Cu) deposit, western Yunnan Province, China 期刊论文
Ore Geology Reviews, 2021, 卷号: 133, 页码: 104057
Authors:  Lin Xu;  Chongguang Luo;  Hanjie Wen;  Mingguo Deng;  Chaojian Qin;  Chuanwei Zhu;  Jeffrey de Fourestier
Adobe PDF(17830Kb)  |  Favorite  |  View/Download:65/0  |  Submit date:2022/02/21
Genesis of carbonatite and associated U–Nb–REE mineralization at Huayangchuan, central China: Insights from mineral paragenesis, chemical and Sr-Nd-C-O isotopic compositons of calcite 期刊论文
Ore Geology Reviews, 2021, 卷号: 138, 页码: 104310
Authors:  Long-Gang Gao;  You-Wei Chen;  Xian-Wu Bi;  Jian-Feng Gao;  Wei Terry Chen;  Shao-Hua Dong;  Jin-Cheng Luo;  Rui-Zhong Hu
Adobe PDF(15048Kb)  |  Favorite  |  View/Download:79/0  |  Submit date:2021/11/29
In situ low-U garnet U-Pb dating by LA-SF-ICP-MS and its application in constraining the origin of Anji skarn system combined with Ar-Ar dating and Pb isotopes 期刊论文
Ore Geology Reviews, 2021, 卷号: 130, 页码: 103970
Authors:  Yanwen Tang;  Jianfeng Gao;  Tingguang Lan;  Kai Cui;  Junjie Han;  Xue Zhang;  Youwei Chen;  Yinghua Chen
Adobe PDF(26091Kb)  |  Favorite  |  View/Download:64/0  |  Submit date:2022/03/01
In situ multiple sulfur isotopes and chemistry of pyrite support a sedimentary source-rock model for the Linwang Carlin-type gold deposit in the Youjiang basin, southwest China 期刊论文
Ore Geology Reviews, 2021, 卷号: 139, 页码: 104533
Authors:  Xinghua He;  Wenchao Su;  Nengping Shen;  Xiaoping Xia;  Fangyue Wang
Adobe PDF(36572Kb)  |  Favorite  |  View/Download:96/0  |  Submit date:2021/11/23
Ore genesis and fluid evolution of the Sandaozhuang supergiant W-Mo skarn deposit, southern margin of the North China Craton: Insights from scheelite, garnet and clinopyroxene geochemistry 期刊论文
Ore Geology Reviews, 2021, 卷号: 139, 页码: 104551
Authors:  Qiang Zhan;  Xin-Yu Gao;  Lei Meng;  Tai-Ping Zhao
Adobe PDF(28348Kb)  |  Favorite  |  View/Download:83/0  |  Submit date:2021/11/24