GYIG OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 264 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
In situ trace elements of magnetite in the Bayan Obo REE-Nb-Fe deposit: Implications for the genesis of mesoproterozoic iron mineralization 期刊论文
Ore Geology Reviews, 2021, 卷号: 139, 页码: 104574
Authors:  Hai-Dong She;  Hong-Rui Fan;  Kui-Feng Yang;  Xiao-Chun Li;  Qi-Wei Wang;  Li-Feng Zhang;  Shang Liu;  Xing-Hui Li;  Zhi-Hui Dai
Adobe PDF(20905Kb)  |  Favorite  |  View/Download:34/0  |  Submit date:2021/11/23
In situ multiple sulfur isotopes and chemistry of pyrite support a sedimentary source-rock model for the Linwang Carlin-type gold deposit in the Youjiang basin, southwest China 期刊论文
Ore Geology Reviews, 2021, 卷号: 139, 页码: 104533
Authors:  Xinghua He;  Wenchao Su;  Nengping Shen;  Xiaoping Xia;  Fangyue Wang
Adobe PDF(36572Kb)  |  Favorite  |  View/Download:29/0  |  Submit date:2021/11/23
Ore genesis and fluid evolution of the Sandaozhuang supergiant W-Mo skarn deposit, southern margin of the North China Craton: Insights from scheelite, garnet and clinopyroxene geochemistry 期刊论文
Ore Geology Reviews, 2021, 卷号: 139, 页码: 104551
Authors:  Qiang Zhan;  Xin-Yu Gao;  Lei Meng;  Tai-Ping Zhao
Adobe PDF(28348Kb)  |  Favorite  |  View/Download:32/0  |  Submit date:2021/11/24
Genesis of the sediment-hosted Haerdaban Zn-Pb deposit, Western Tianshan, NW China: Constraints from textural, compositional and sulfur isotope variations of sulfides 期刊论文
Ore Geology Reviews, 2021, 卷号: 139, 页码: 104527
Authors:  Zongsheng Jiang;  Zuoheng Zhang;  Shigang Duan;  Chengshuai Lv;  Zhihui Dai
Adobe PDF(31706Kb)  |  Favorite  |  View/Download:32/0  |  Submit date:2021/11/24
Mineralogical characteristics and Sr–Nd–Pb isotopic compositions of banded REE ores in the Bayan Obo deposit, Inner Mongolia, China: Implications for their formation and origin 期刊论文
Ore Geology Reviews, 2021, 卷号: 139, 页码: 104492
Authors:  Zuoyu Gao;  Yan Liu;  Yuntao Jing;  Zengqian Hou;  Huichuan Liu;  Xu Zheng;  Nengping Shen
Adobe PDF(10864Kb)  |  Favorite  |  View/Download:23/0  |  Submit date:2021/11/24
Genesis and fluid evolution of the Huangtan Au-Cu deposit in the Kalatag district, Eastern Tianshan, NW China: Constraints from geology, geochronology, fluid inclusions, and H-O-S-Pb isotope geochemis 期刊论文
Ore Geology Reviews, 2021, 卷号: 138, 页码: 104408
Authors:  Bingke Sun;  Banxiao Ruan;  Xinbiao Lv;  Zhihui Dai;  Chen Mao
Adobe PDF(29687Kb)  |  Favorite  |  View/Download:23/0  |  Submit date:2021/11/29
Mineralogical and geochemical constraints on the origin of the variable REE enrichments in the Kangdian IOCG province, SW China 期刊论文
Ore Geology Reviews, 2021, 卷号: 138, 页码: 104381
Authors:  Lei Liu;  Wei Zhang;  Chang Jin;  Wei Terry Chen
Adobe PDF(16701Kb)  |  Favorite  |  View/Download:12/0  |  Submit date:2021/11/29
Resource estimation of the sulfide-rich deposits of the Yuhuang-1 hydrothermal field on the ultraslow-spreading Southwest Indian Ridge 期刊论文
Ore Geology Reviews, 2021, 卷号: 134, 页码: 104169
Authors:  Junyu Yu;  Chunhui Tao;  Shili Liao;  Agata ´ Alveirinho Dias;  Jin Liang;  Weifang Yang;  Chuanwei Zhu
Adobe PDF(9105Kb)  |  Favorite  |  View/Download:9/0  |  Submit date:2022/02/16
Origin of the Qiyugou gold deposit in the southern margin of the North China Craton: Insights from trace elements of pyrite and mineralogy of Bi-minerals 期刊论文
Ore Geology Reviews, 2021, 卷号: 133, 页码: 104085
Authors:  Qiang Wu;  Tai-Ping Zhao;  Wei Terry Chen;  Xin-Yu Gao;  Lei Meng;  Wenhong Johnson Qiu
Adobe PDF(15589Kb)  |  Favorite  |  View/Download:8/0  |  Submit date:2022/02/21
Geochronology and genesis of the newly discovered Mengdehe orogenic-type Au deposit in the Xing'an-Mongolia orogenic Belt, NE China 期刊论文
Ore Geology Reviews, 2021, 卷号: 133, 页码: 104083
Authors:  Chenglu Li;  Changzhou Deng;  Shengrong Li;  Maowen Yuan;  Masroor Alam;  Baoshan Liu;  Zhonghai Zhao;  Wenlong Li;  Yuanjiang Yang
Adobe PDF(13934Kb)  |  Favorite  |  View/Download:9/0  |  Submit date:2022/02/21