GYIG OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 179 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Genesis of hydrous-oxidized arental magmas for porphyry Cu (Mo, Au) deposits in a postcollisional setting: examples from the Sanjiang region, SW China 期刊论文
Mineralium Deposita, 2023, 卷号: 58, 页码: 161–196
Authors:  Lei-Luo Xu;  Jing-Jing Zhu;  Ming-Liang Huang;  Li-Chuan Pan;  Ruizhong Hu;  Xian-Wu Bi
Adobe PDF(11344Kb)  |  Favorite  |  View/Download:1/0  |  Submit date:2023/03/30
Porphyry Cu-mo-au Deposits  postcollisional Setting  Hydrous-oxidized Magma  Petrogenesis Sanjiang Region  
Increasing sulfur and chlorine contents in ore-forming magmas: The key to Pulang porphyry Cu-Au formation, SW China 期刊论文
Ore Geology Reviews, 2021, 卷号: 139, 页码: 104518
Authors:  Dian-Zhong Wang;  Jing-Jing Zhu;  Xian-Wu Bi;  Shan-Ling Fu;  Zhi-Tong Lu;  Lian-Rong Wu;  Ruizhong Hu
Adobe PDF(23189Kb)  |  Favorite  |  View/Download:83/0  |  Submit date:2021/11/24
Remelting of a Neoproterozoic arc root: origin of the Pulang and Songnuo porphyry Cu deposits, Southwest China 期刊论文
Mineralium Deposita, 2021, 卷号: 56, 期号: 6, 页码: 1043-1070
Authors:  Dian-Zhong Wang;  Ruizhong Hu;  Pete Hollings;  Xian-Wu Bi;  Hong Zhong;  Li-Chuan Pan;  Cheng-Biao Leng;  Ming-Liang Huang;  Jing-Jing Zhu
Adobe PDF(12155Kb)  |  Favorite  |  View/Download:73/0  |  Submit date:2022/02/15
Control of V accumulation in organic-rich shales by clay-organic nanocomposites 期刊论文
Chemical Geology, 2021, 卷号: 567, 页码: 120100
Authors:  Zhitong Lu;  Ruizhong Hu;  Tao Han;  Hanjie Wen;  Bing Mo;  Thomas J. Algeo
Adobe PDF(4253Kb)  |  Favorite  |  View/Download:65/0  |  Submit date:2022/02/25
Zinc, copper, and strontium isotopic variability in the Baiyangping Cu–Pb–Zn–Ag polymetallic ore field, Lanping Basin, Southwest China 期刊论文
Acta Geochimica, 2021, 卷号: 40, 期号: 4, 页码: 557-574
Authors:  Caixia Feng;  Shen Liu;  Guoxiang Chi;  Xianwu Bi;  Ruizhong Hu;  Ian M. Coulson
Adobe PDF(3228Kb)  |  Favorite  |  View/Download:109/1  |  Submit date:2021/12/30
Diversity of uranium deposits in China – An introduction to the Special Issue 期刊论文
Ore Geology Reviews, 2021, 卷号: 129, 页码: 103944
Authors:  Deru Xu;  Guoxiang Chi;  Fengjun Nie;  Mostafa Fayek;  Ruizhong Hu
Adobe PDF(1617Kb)  |  Favorite  |  View/Download:102/0  |  Submit date:2022/03/03
Mineral Resource Science in China: Review and perspective 期刊论文
Geography and Sustainability, 2021, 卷号: 2, 期号: 2, 页码: 107-114
Authors:  Mingguo Zhai;  Ruizhong Hu;  Yan Wang;  Shaoyong Jiang;  Rucheng Wang;  Jianwei Li;  Huayong Chen;  Zhiming Yang;  Qingtian Lü;  Tao Qi;  Xuefa Shi;  Yuansheng Li;  Jianming Liu;  Ziying Li;  Xiyan Zhu
Adobe PDF(1246Kb)  |  Favorite  |  View/Download:65/0  |  Submit date:2022/02/21
Controls on the metal endowment of porphyry Mo deposits: Insights from the luming porphyry Mo deposit, northeastern China 期刊论文
Economic Geology, 2021, 卷号: 116, 期号: 7, 页码: 1711-1735
Authors:  Hegen Ouyang;  Jingwen Mao;  Ruizhong Hu;  John Caulfield;  Zhenhua Zhou
Adobe PDF(8638Kb)  |  Favorite  |  View/Download:90/1  |  Submit date:2021/11/25
U-Pb dating on hydrothermal rutile and monazite from the Badu gold deposit supports an early cretaceous age for Carlin-type gold mineralization in the Youjiang basin, Southwestern China 期刊论文
Economic Geology, 2021, 卷号: 116, 期号: 6, 页码: 1355-1385
Authors:  Wei Gao;  Ruizhong Hu;  Albert H. Hofstra;  Qiuli Li;  Jingjing Zhu;  Keqiang Peng;  Lan Mu;  Yong Huang;  Jianwen Ma;  Qiang Zhao
Adobe PDF(11596Kb)  |  Favorite  |  View/Download:79/0  |  Submit date:2021/12/29
Trace element characteristics of magnetite: Constraints on the genesis of the Lengshuikeng Ag–Pb–Zn deposit, China 期刊论文
Ore Geology Reviews ,, 2021, 卷号: 129, 页码: 103943
Authors:  Youqiang Qi;  Ruizhong Hu;  Jianfeng Gao;  Wei Gao;  Haotian Gong
Adobe PDF(17630Kb)  |  Favorite  |  View/Download:57/0  |  Submit date:2022/03/03