GYIG OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 109 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Evidence for the Disproportionation of Iron in a Eucrite Meteorite: Implications for Impact Processes on Vesta 期刊论文
Journal of Geophysical Research: Planets, 2021, 卷号: 126, 期号: 8, 页码: e2020JE006816
Authors:  Zhuang Guo;  Yang Li;  Hongyi Chen;  Mingming Zhang;  Yanxue Wu;  Bo Hui;  Shen Liu;  Ian M. Coulson;  Shijie Li;  Xiongyao Li;  Jianzhong Liu;  Ziyuan Ouyang
Adobe PDF(4429Kb)  |  Favorite  |  View/Download:53/1  |  Submit date:2021/12/29
Mineralogical characteristics and Sr–Nd–Pb isotopic compositions of banded REE ores in the Bayan Obo deposit, Inner Mongolia, China: Implications for their formation and origin 期刊论文
Ore Geology Reviews, 2021, 卷号: 139, 页码: 104492
Authors:  Zuoyu Gao;  Yan Liu;  Yuntao Jing;  Zengqian Hou;  Huichuan Liu;  Xu Zheng;  Nengping Shen
Adobe PDF(10864Kb)  |  Favorite  |  View/Download:46/0  |  Submit date:2021/11/24
Genesis of highly fractionated granite and associated W-Sn-Be mineralization in the Xuebaoding area, Sichuan Province, China 期刊论文
Ore Geology Reviews, 2021, 卷号: 135, 页码: 104197
Authors:  Yongwang Zhang;  Yan Liu;  Xinxiang Zhu;  Markus B. Raschke;  Nengping Shen
Adobe PDF(13114Kb)  |  Favorite  |  View/Download:56/0  |  Submit date:2021/12/30
DDT, Chlordane, and Hexachlorobenzene in the Air of the Pearl River Delta Revisited: A Tale of Source, History, and Monsoon 期刊论文
Environmental Science and Technology, 2021, 卷号: 55, 期号: 14, 页码: 9740-9749
Authors:  Lele Tian;  Jing Li;  Shizhen Zhao;  Jiao Tang;  Jun Li;  Hai Guo;  Xin Liu;  Guangcai Zhong;  Yue Xu;  Tian Lin;  Xiaopu Lyv;  Duohong Chen;  Kechang Li;  Jin Shen;  Gan Zhang
Adobe PDF(1727Kb)  |  Favorite  |  View/Download:40/0  |  Submit date:2022/02/15
黔东南钾镁煌斑岩地球化学特征及指示意义 期刊论文
矿物学报, 2021, 卷号: 41, 期号: 3, 页码: 258-270
Authors:  杨毓红;  黄艺;  刘燊;  张锡贵;  杨朝贵;  颜军;  叶春;  龚兴祥
Adobe PDF(21034Kb)  |  Favorite  |  View/Download:48/0  |  Submit date:2022/03/24
Zinc, copper, and strontium isotopic variability in the Baiyangping Cu–Pb–Zn–Ag polymetallic ore field, Lanping Basin, Southwest China 期刊论文
Acta Geochimica, 2021, 卷号: 40, 期号: 4, 页码: 557-574
Authors:  Caixia Feng;  Shen Liu;  Guoxiang Chi;  Xianwu Bi;  Ruizhong Hu;  Ian M. Coulson
Adobe PDF(3228Kb)  |  Favorite  |  View/Download:74/1  |  Submit date:2021/12/30
Impacts of Chinese spring festival on household PM2.5 pollution and blood pressure of rural residents 期刊论文
Indoor Air, 2021, 卷号: 31, 期号: 4, 页码: 1072-1083
Authors:  Wei Du;  Jinze Wang;  Shanshan Zhang;  Nan Fu;  Fengqin Yang;  Gehui Wang;  Zhenglu Wang;  Kang Mao;  Guofeng Shen;  Meng Qi;  Shijie Liu;  Can Wu;  Yuanchen Chen
Adobe PDF(1200Kb)  |  Favorite  |  View/Download:40/0  |  Submit date:2022/02/17
Highly efficient removal of thallium in wastewater by MnFe2O4-biochar composite 期刊论文
Journal of Hazardous Materials, 2021, 卷号: 401, 页码: 123311
Authors:  Juan Liu;  Shixing Ren;  Jielong Cao;  Daniel C.W. Tsang;  Jingzi Beiyuan;  Yutao Peng;  Fa Fang;  Jingye She;  Meiling Yin;  Nengping Shen;  Jin Wang
Adobe PDF(3484Kb)  |  Favorite  |  View/Download:43/0  |  Submit date:2022/03/09
Discovery of nanophase iron particles and high pressure clinoenstatite in a heavily shocked ordinary chondrite: Implications for the decomposition of pyroxene 期刊论文
Geochimica et Cosmochimica Acta, 2020, 卷号: 272, 页码: 276-286
Authors:  Zhuang Guo;  Yang Li;  Shen Liu;  Huifang Xu;  Shijie Li;  Xiongyao Li;  Yangting Lin;  Ian M. Coulson;  Mingming Zhang
Adobe PDF(2207Kb)  |  Favorite  |  View/Download:97/0  |  Submit date:2021/10/28
Origin of northeast fujian basalts and limitations on the heterogeneity of mantle sources for cenozoic alkaline magmatism across SE China: Evidence from zircon u-pb dating, petrological, whole-rock ge 期刊论文
Minerals, 2020, 卷号: 10, 期号: 9, 页码: 1-18
Authors:  Guishan Zhang;  Ren Peng;  Hongxin Qiu;  Hanjie Wen;  Yonggang Feng;  Baoyun Chen;  Lei Zhang;  Shen Liu;  Taotao Liu
Adobe PDF(12603Kb)  |  Favorite  |  View/Download:48/0  |  Submit date:2021/08/18