GYIG OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 329 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Exposure history, petrology, and shock-induced sulfidization reaction of Alatage Mountain 001 strewn field samples 期刊论文
Meteoritics and Planetary Science, 2021, 卷号: 56, 期号: 7, 页码: 1293-1310
Authors:  Shijie Li;  Ingo Leya;  Shijie Wang;  Thomas Smith;  Huiming Bao;  Yan Fan;  Bing Mo
Adobe PDF(4663Kb)  |  Favorite  |  View/Download:38/0  |  Submit date:2022/02/16
Experimental investigation of structural OH/H2O in different lunar minerals and glass via solar-wind proton implantation 期刊论文
Icarus, 2021, 卷号: 359, 页码: 114322
Authors:  Hong Tang;  Xiongyao Li;  Xiaojia Zeng;  Yang Li;  Wen Yu;  Bing Mo;  Jianzhong Liu;  Shijie Wang;  Yongliao Zou
Adobe PDF(1082Kb)  |  Favorite  |  View/Download:42/0  |  Submit date:2022/02/25
The Kumtag meteorite strewn field 期刊论文
Advances in Space Research, 2021, 卷号: 67, 期号: 12, 页码: 4089-4098
Authors:  Ke Du;  Shijie Li;  Ingo Leya;  Thomas Smith;  Dongliang Zhang;  Peng Wang
Adobe PDF(4201Kb)  |  Favorite  |  View/Download:39/0  |  Submit date:2022/02/18
Spatiotemporal variations of radon concentration in the atmosphere of zhijindong cave (China) 期刊论文
Atmosphere, 2021, 卷号: 12, 期号: 8, 页码: 967
Authors:  Xu Weng;  Weijun Luo;  Yanwei Wang;  Guangneng Zeng;  Shijie Wang
Adobe PDF(19664Kb)  |  Favorite  |  View/Download:44/0  |  Submit date:2021/12/30
热带地区碳酸盐岩上覆红色风化壳的成因机理及元素演化 期刊论文
中国地质, 2021, 卷号: 48, 期号: 2, 页码: 651-660
Authors:  张连凯;  季宏兵;  刘秀明;  魏晓;  罗刚;  王世杰;  NGUYEN D?i Trung;  NGUYEN Quoc Dinh
Adobe PDF(6899Kb)  |  Favorite  |  View/Download:30/0  |  Submit date:2022/02/28
Spatio-temporal evolution and future scenario prediction of karst rocky desertification based on CA–Markov model 期刊论文
Arabian Journal of Geosciences, 2021, 卷号: 14, 期号: 13, 页码: 1262
Authors:  Fei Chen;  Shijie Wang;  Xiaoyong Bai;  Fang Liu;  Yichao Tian;  Guangjie Luo;  Qin Li;  Jingfeng Wang;  Luhua Wu;  Yue Cao;  Huiwen Li;  Yuanhong Deng;  Chaojun Li;  Yujie Yang;  Shiqi Tian;  Qian Lu;  Zheyin Hu;  Huipeng Xi
Adobe PDF(10961Kb)  |  Favorite  |  View/Download:35/0  |  Submit date:2022/02/16
The responses of weathering carbon sink to eco-hydrological processes in global rocks 期刊论文
Science of the Total Environment, 2021, 卷号: 788, 页码: 147706
Authors:  Huipeng Xi;  Shijie Wang;  Xiaoyong Bai;  Hong Tang;  Guangjie Luo;  Huiwen Li;  Luhua Wu;  Chaojun Li;  Huan Chen;  Chen Ran;  Xuling Luo
Adobe PDF(6452Kb)  |  Favorite  |  View/Download:47/0  |  Submit date:2021/12/15
Global patterns and changes of carbon emissions from land use during 1992–2015 期刊论文
Environmental Science and Ecotechnology, 2021, 页码: 100108
Authors:  Shiqi Tian;  Shijie Wang;  Xiaoyong Bai;  Guangjie Luo;  Qin Li;  Yujie Yang;  Zeyin Hu;  Chaojun Li;  Yuanhong Deng
Adobe PDF(4863Kb)  |  Favorite  |  View/Download:31/0  |  Submit date:2022/02/16
Factors controlling discharge-suspended sediment hysteresis in karst basins, southwest China: Implications for sediment management 期刊论文
Journal of Hydrology, 2021, 卷号: 594, 页码: 125792
Authors:  Le Cao;  Shuang Liu;  Shijie Wang;  Qianyun Cheng;  Alan E. Fryar;  Lin Zhang;  Zhicai Zhang;  Fujun Yue;  Tao Peng
Adobe PDF(5755Kb)  |  Favorite  |  View/Download:29/0  |  Submit date:2022/03/01
Impacts of Chinese spring festival on household PM2.5 pollution and blood pressure of rural residents 期刊论文
Indoor Air, 2021, 卷号: 31, 期号: 4, 页码: 1072-1083
Authors:  Wei Du;  Jinze Wang;  Shanshan Zhang;  Nan Fu;  Fengqin Yang;  Gehui Wang;  Zhenglu Wang;  Kang Mao;  Guofeng Shen;  Meng Qi;  Shijie Liu;  Can Wu;  Yuanchen Chen
Adobe PDF(1200Kb)  |  Favorite  |  View/Download:40/0  |  Submit date:2022/02/17